Urtean zehar, XXV domeka A – Barri Onaren bidea – Mateo 20, 1-16

ADISKIDEOK: “Nagusia goizean goiz langile bila atera zen herriko plazara; eguerdian eta iluntzean beste horrenbeste egin zuen… langileekin soldata hitzartu ondoren, mahastira bialdu zituen” (Mateo 20. 1-16).

  • Jesusek beretarrei kontatutako parabola honek ikaragarrizko errezeloak eta disputak sortzen ditu gure artean.

Dirua tartean denean… KONTUZ!!!!

  • Noski, langileari bakarrik ez, pertsona orori zor zaio duintasunezko soldata. Ez dago eskubiderik etxekoandre gajoari, sukaldeko eta etxeko lanagatik ez ordaintzea.
  • Inork ez du ukatzen giza egintza onek eta lan-ordu ugarik baliorik ez dutenik; ez, horixe. Esaten dugu, ez dutela balio Jainkoa erosteko, Jainkoa engainatzeko.
  • Ea bada, enteratzen garan, Jainkoaren grazia eta Haren maitasuna es direla gure egintza zuzenen ordainez ematen zaizkigunak. Jainkoak dena musu truk, dohain ematen digu.
  • Guk negozioa egin nahi dugu Jainkoak gure ontasuna eta duintasuna nahi duen bitartean.

Ez engainatu Jainkoa, ez engainatu zeure burua eta BIZI POZIK.

Publicado en Palabra de Dios.